Wizytówka
lekarz
Zubrzycka Agnieszka
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby cywilizacyjne
  • choroby mateboliczne
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • kwalifikacje do szczepień
  • interpretacja wyników badań
Języki:
  • rosyjski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: