Wizytówka
dr n. med.
Suska-Cichosz Marianna
Specjalizacja: neonatolog (specjalista), pediatra (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • zaburzenia laktacji
  • indywidualny kalendarz szczepień
  • ocena rozwoju psychoruchowego
  • wcześniactwo
  • neonatologia
Języki:
    francuski
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: