Wizytówka
dr n. med.
Hanus-Atras Katarzyna
Specjalizacja: neurolog (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie, ul.Grenadierów 3, 20-331 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • EMG
  • choroba Parkinsona, choroba Alzheimera
  • padaczka
  • choroby naczyniowe mózgu
  • porażenie nerwu twarzowego
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: