Wizytówka
dr n. med.
Polak Monika
Specjalizacja: okulista (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Klinika Okulistyki Ogólnej
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Zapalenia błony naczyniowej
  • badanie OCT
  • zwyrodnienie plamki żółtej
  • kępki żółte
  • alergiczne choroby oczu
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Wtorek15:15 - 17:00
Piątek15:00 - 19:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: