Wizytówka
lekarz
Zacharczuk Jolanta
Specjalizacja: choroby płuc (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Mieczysława Biernackiego 9, 20-089 Lublin, Oddział Chorób Płuc I Intensywnej Terapii
Zakres udzielanych konsultacji:
  • astma
  • alergiczne choroby płuc
  • gruźlica
  • nowotwory
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: